3 อาชีพเสริมทำได้ในช่วงวันหยุด

ถ้าพูดถึงการหารายได้นั้นก็ต้องนึกถึงการทำงานประกอบอาชีพเป็นอย่างแรก ซึ่งถ้าดูจากในทุกวันนี้แล้วคนส่วนใหญ่จะไม่เลือกประกอบเพียงอาชีพเดียวแต่จะเลือกหาอาชีพเสริมทำเพื่อช่วยสร้างรายได้เพิ่มเติมจากงานประจำที่ทำอยู่ เนื่องจากปัญหาของรายรับที่ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากปัญหาเศรษฐกิจ แต่การเลือกอาชีพเสริมที่จะทำนั้นก็ควรจะต้องมีความเหมาะสมกับตัวผู้ทำด้วย ดังนั้นเราจะมาลองดูว่ามีอาชีพหลักนั้นมีอยู่กี่ประเภทและงานตัวไหนเป็นอาชีพแบบไหน

อาชีพ

อาชีพ

อาชีพ

อาชีพ คือ การทำกิจกรรม การทำงาน หรือ การประกอบการที่ไม่เป็นโทษแก่สังคมและมีรายได้ตอบแทนโดยอาศัยแรงงาน ความรู้ ทักษะ อุปกรณ์ เครื่องมือและวิธีการแตกต่างกันไป โดยจะแบ่งได้หลักๆ 2 ประเภท คือ อาชีพอิสระ และ อาชีพรับจ้าง ซึ่งแต่ละอาชีพก็จะมีความแตกต่างกันออกไป

อาชีพอิสระ คือ อาชีพทุกประเภทที่ผู้ประกอบการจะดำเนินการทำด้วยตนเอง แต่เพียงผู้เดียวหรือเป็นกลุ่ม อาชีพอิสระเป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้คนจำนวนมาก แต่หากมีความจำเป็นอาจจะมีการว่าจ้างคนอื่นมาช่วยงานได้ เจ้าของกิจการเป็นผู้ลงทุนและจำหน่ายเอง คิด และ ตัดสินใจด้วยตนเองทุกเรื่อง ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนางานนั้นดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว อาชีพอิสระนั้นมีงานมากมายหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น การขายอาหาร การปลูกต้นไม้ขาย ฯลฯ เป็นต้น การประกอบงานอิสระนั้นผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับสิ่งที่เลือกจะทำและต้องมีทักษะในเรื่องการบริหารและ การจัดการด้วย

อาชีพรับจ้าง หมายถึง อาชีพที่มีผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการโดยตนเองนั้นเป็นผู้รับจ้างทำงานให้ และ ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง อาชีพรับจ้างจะประกอบด้วย บุคคล 2 ฝ่าย ซึ่งได้ตกลงว่าจะว่าจ้างกันบุคคลฝ่ายแรก เรียกว่า นายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง บุคคลฝ่ายหลังเรียกว่า ลูกจ้างหรือผู้รับจ้าง มีค่าตอบแทนที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเรียกว่า ค่าจ้าง การประกอบอาชีพรับจ้างโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นการรับจ้างทำงานในสถานประกอบการหรือโรงงานเป็นการรับจ้างในลักษณะการขายแรงงานโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน หรือ ค่าตอบแทนที่คิดตามเวลาที่ทำได้อัตราค่าจ้างขึ้นอยู่กับการกำหนดของเจ้าของสถานประกอบการหรือนายจ้าง การทำงานผู้รับจ้างจะทำอยู่ภายในโรงงานหรือสถานที่ตามเวลาที่นายจ้างกำหนด การประกอบอาชีพรับจ้างในลักษณะนี้มีข้อดี คือ ไม่ต้องเสี่ยงกับการลงทุน เพราะ ลูกจ้างจะใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ได้มีการจัดไว้ให้ทำงานตามที่นายจ้างกำหนด แต่ก็จะมีข้อเสีย คือ มักจะเป็นงานที่ทำวนลูบซ้ำๆเดิมๆ เหมือนกันทุกวันและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของนายจ้างในการประกอบอาชีพรับจ้างนั้น มีปัจจัยหลายอย่างที่เอื้ออำนวยให้ผู้ทำงานรับจ้างมีความเจริญก้าวหน้าได้ เช่น ความรู้ ความชำนาญในงาน มีความกระตือรือร้น อดทนในการทำงาน ยอมรับกฎเกณฑ์และเชื่อฟังคำสั่ง มีความซื่อสัตย์ สุจริต ความขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งถ้าเกิดทำไปเรื่อยๆนายจ้างอาจจะมีการปรับขึ้นเงินเดือนให้ และ อาจจะมีโบนัสประจำปีให้แล้วแต่สถานประกอบการแต่ละที่ ยกตัวอย่างงานอาชีพรับจ้าง พนักงานบริษัท พนักงานโรงงาน หรือ พนักงานร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันมีงานมากมายให้เลือกทำกัน ซึ่งแต่ละบุคคลสามารถจะเลือกประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ ความชอบและความสนใจ เราจึงจะมายกตัวอย่างงานประมาณ 4 อย่างให้ดูกัน

1.ทำอาหารขาย

อาชีพ

อาหารเป็นหนึ่งปัจจัย 4 ที่คนเราทุกคนนั้นจะขาดไปไม่ได้เลย ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตามคนเราก็ยังจำเป็นต้องกินอาหารอยู่ดี แล้วด้วยทุกวันนี้เป็นยุคของโลกออนไลน์คนส่วนใหญ่จึงนิยมสั่งอาหารผ่านทางระบบออนไลน์กัน เพราะ มีเมนูให้เลือกหลากหลายแถมด้วยทุกวันนี้ยังมีแอปพลิเคชั่น Delivery ส่งอาหารมากมาย ดังนั้นทำไมคุณถึงไม่ใช่โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์เพียงแค่คุณชอบทำอาหาร หรือ มีเวลาว่างในการที่จะทำอาหารก็ลองลิสต์เมนูที่ทำง่ายๆ หรือที่คุณชอบขึ้นมา และ ทำเป็นอาหารกล่องขายที่บ้านผ่านตามแพลตฟอร์มต่างๆที่รองรับและเมื่อร้านคู่เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆ การทำอาหารขายอาจจะกลายเป็นอาชีพหลักของคุณไปเลยก็ได้

2.ปลูกต้นไม้ขาย

อาชีพ

ถ้าพูดถึงการปลูกต้นไม้ในทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะให้ความสนใจกันมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน เพราะ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ในช่วงเวลาที่ว่างที่ดีอีกอย่างหนึ่งเลย แต่ที่ได้รับความนิยมมากๆก็คงจะหนีไม่พ้นไม้ด่าง และ อีกอย่างก็คงจะเป็นพืชกระท่อมที่ได้พ้นจากกลายเป็นยาเสพติดเรียบร้อยแล้ว ถ้าเกิดคุณมีเวลามากพอประกอบกับการมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้พวกนี้ การที่จะปลูกแล้วขายทำเป็นงานเสริมหารายได้เพิ่มเติมก็ถือว่าเป็นความคิดที่ไม่แย่เลย

3.ขับรถ Delivery

อาชีพ

ในทุกวันนี้ต้องยอมรับเลยว่าการขนส่งแบบ Delivery ได้กลายเป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะ ค่อนข้างสะดวกตัวผู้สั่งแค่รออยู่ที่บ้านเฉยๆ และ รอคนขับรถ Delivery มาส่งให้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยที่ฮิตมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการสั่งอาหารประกอบกับด้วยทุกวันนี้นั้นมีแอปพลิเคชั่นสำหรับการสั่งอาหาร Delivery มากมายไม่ว่าจะเป็น Lineman หรือ Grab Food เป็นต้น งานการขับรถ Delivery จึงน่าจะเป็นงานที่น่าจะช่วยคุณสร้างได้เสริมในช่วงวันหยุดที่น่าสนใจเลยทีเดียว เพราะ แถบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเพียงแค่คุณมีรถยนต์หรือมอเตอร์ไซต์ เอาไว้ใช้ในการขับรถขนส่งก็เพียงพอแล้ว

นี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของอาชีพที่สามารถทำได้ในช่วงวันหยุดทั้งแบบออนไลน์และไม่ออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างรายได้เสริมง่ายๆที่บ้าน แต่ถ้าหากคุณไม่มีความถนัดตามงานที่เราแนะนำด้านบนก็ยังมีอีกหลากหลายวิธีในการที่จะช่วยคุณสร้างรายได้เพิ่มเติมโดยผ่านทางระบบออนไลน์ หากคุณสนใจอยากจะหาได้รายได้เสริมเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานประจำที่คุณทำอยู่แต่ก็ไม่รู้จะหาจากที่ไหนดีปัญหาพวกนั้นจะหมดไปเพียงแค่คุณลองเข้ามาดูวิธีสร้างรายได้แบบอื่นที่เหมาะกับคุณผ่านทางเว็บไซต์หรือเพจของเรา Quick Income รายรับ สร้างได้ หรือ Facebook

Leave a Comment

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า